Dane statystyczne PDF Drukuj E-mail
sobota, 09 czerwiec 2007

Powierzchnia miejscowości Bulkowo wynosi 1002 ha, co stanowi 8,6% ogólnej powierzchni gminy. Około 91% całkowitej powierzchni wsi zajmują użytki rolne (914 ha). Lasy i grunty leśne stanowią ok. 0,5% (5,2ha) obszaru Bulkowa, a grunty zadrzewione i zakrzewione ok. 0,4%  (4ha).
Wieś zamieszkuje 825 mieszkańców (dane  Referatu ds. Ewidencji Ludności Urzędu Gminy), w tym w wieku:
- przedprodukcyjnym - 243 osób (29,5%),
- produkcyjnym - 481 osób (58,3%),
- poprodukcyjnym - 101 osób (12,2%).

Advertisement
Advertisement