PROW 2014-2020 - Przebudowa drogi gminnej nr 290420W w miejscowości Nowy Podleck PDF Drukuj E-mail
poniedziałek, 19 luty 2018

Wybór Wykonawcy

                                                                           

   ,,Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

                      Europa inwestująca w obszary wiejskie”

 

Operacja pn.: ,,Przebudowa drogi gminnej nr 290420W w miejscowości Nowy Podleck”

Wykonawcę zadania tj. P.H.U. ,,PRIMA” Bogdan Głuchowski, Karwowo 8, 96-500 Sochaczew pn.: ,,Przebudowa drogi gminnej nr 290420W w miejscowości Nowy Podleck” wybrano w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.). W dniu 16 lutego 2018 r. została podpisana umowa pomiędzy Gminą Bulkowo a ww. Wykonawcą na kwotę 419 446,61 zł brutto. Wysokość przyznanego dofinansowania wynosi 200 000,00 zł.


 

Advertisement
Advertisement