Ogłoszenie Wójta Gminy Bulkowo o konsultacjach PDF Drukuj E-mail
środa, 07 listopad 2018

          Na podstawie ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY BULKOWO Nr 96/2018 z dnia
6 listopada 2018 roku Wójt Gminy Bulkowo zaprasza organizacje pozarządowe
oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Bulkowo
do konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy
Gminy Bulkowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3
ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie działającymi na terenie Gminy Bulkowo na 2019 rok.”

         Projekt Uchwały jest dostępny na stronie BIP (www.bip.bulkowo.pl), stronie internetowej www.bulkowo.pl, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Bulkowo oraz w pok. nr 19.

          Konsultacje zostaną przeprowadzone w dniach od 6 listopada 2018 r. do 5 grudnia 2018r.

         Propozycje i uwagi można składać na formularzu zgłaszania opinii w czasie trwania konsultacji:

          1)    za pośrednictwem poczty tradycyjnej przesyłając formularz na adres: Urząd Gminy Bulkowo, ul. Szkolna 1, 09-454 Bulkowo,
          2)    za pośrednictwem poczty elektronicznej przesyłając formularz na adres:
          3)    osobiście w Urzędzie Gminy, pokój nr 19, w godzinach pracy urzędu, tel. kontaktowy (24) 265 20 13 wew. 19.

                                                                                                       

                                                                                                         Wójt Gminy Bulkowo

                                                                                                              Gabriel Graczyk

Pobierz formularz zgłaszania opinii

Pobierz projekt uchwały

 

Advertisement
Advertisement