PROW 2014-2020 - Przebudowa drogi gminnej nr 290420W w miejscowości Nowy Podleck PDF Drukuj E-mail
czwartek, 10 sierpień 2017

Podpisanie umowy o przyznaniu pomocy

                                                                           

   ,,Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

                      Europa inwestująca w obszary wiejskie”

 

Operacja pn.: ,,Przebudowa drogi gminnej nr 290420W w miejscowości Nowy Podleck”

mająca na celu: przebudowę drogi gminnej nr 290420W w miejscowości Nowy Podleck i skrócenie czasu dojazdu do obiektów użyteczności publicznej współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 ,,Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania ,,Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 w zakresie: ,,Budowa lub przebudowa publicznych dróg gminnych lub powiatowych, które skracają dystans lub czas dojazdu do obiektów użyteczności publicznej, w których są świadczone usługi społeczne, zdrowotne, opiekuńczo – wychowawcze lub edukacyjne dla ludności lokalnej”.

Beneficjent: Gmina Bulkowo

W ramach przedmiotowej operacji zostanie wykonana przebudowa drogi gminnej nr 290420W na odcinku 1,7 km.

Wartość dofinansowania: 200 000,00 zł.

 

W dniu 10.08.2017 r. Gmina Bulkowo podpisała z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie umowę  o przyznaniu pomocy ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach poddziałania 19.2 ,,Wsparcie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Advertisement
Advertisement