PROW 2014-2020 PDF Drukuj E-mail
piątek, 20 lipiec 2018

                                                                           

   ,,Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

                      Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja pn.: ,,Przebudowa drogi gminnej nr 290420W w miejscowości Nowy Podleck”

mająca na celu: przebudowę drogi gminnej nr 290420W w miejscowości Nowy Podleck i skrócenie czasu dojazdu do obiektów użyteczności publicznej współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 ,,Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania ,,Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 w zakresie: ,,Budowa lub przebudowa publicznych dróg gminnych lub powiatowych, które skracają dystans lub czas dojazdu do obiektów użyteczności publicznej, w których są świadczone usługi społeczne, zdrowotne, opiekuńczo – wychowawcze lub edukacyjne dla ludności lokalnej”.

Beneficjent: Gmina Bulkowo

W ramach przedmiotowej operacji zostanie wykonana przebudowa drogi gminnej nr 290420W na odcinku 1,7 km.

Wartość dofinansowania: 200 000,00 zł.

Advertisement
Advertisement