Informacja PDF Drukuj E-mail
piątek, 11 maj 2018

          Urząd Gminy Bulkowo informuje, że pod adresem
http://mapy.bulkowo.wrotamazowsza.pl wdrożony został
portal mapowy, w oparciu o udostępniony nieodpłatnie
przez Głównego Geodetę Kraju zestaw oprogramowania
służący do tworzenia węzłów infrastruktury informacji
przestrzennej. 

          Na wdrożonym węźle lokalnym infrastruktury informacji przestrzennej opublikowano
w sieci internet metadane oraz zbiory danych przestrzennych, w tym:

- ewidencja gruntów i budynków;
- plany zagospodarowania przestrzennego;
- studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania;
- ewidencja miejscowości, ulic i adresów (EMUiA);
- baza danych obiektów topograficznych (BDOT);
- tereny inwestycyjne;    
- dane Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej (MSIP);
- ortofotomapa;
- mapy topograficzne.

Użytkownik poprzez interaktywną mapę ma możliwość wyszukiwania, wizualizacji, przeglądania, porównywania i dokonywania analiz przestrzennych na opublikowanych danych. Dodatkowo oprócz mechanizmu wyświetlania map, posiada możliwość wyszukiwania, przeglądania oraz pobierania danych przestrzennych, które mogą być wyświetlane w dowolnym oprogramowaniu GIS lub dowolnym geoportalu.

Zachęcamy do korzystania z powyższej strony.

Advertisement
Advertisement