Zaproszenie na obóz szkoleniowo-wypoczynkowy dla 50 członków młodzieżowych drużyn pożarniczych. PDF Drukuj E-mail
poniedziałek, 13 lipiec 2009
Święta
Uprzejmie informujemy, iż Starosta Płocki Pan Michał Boszko wraz z Druhem Grzegorzem Woźniakiem Komendantem Mazowieckiej Komendy Chorągwi ZHP w Płocku są organizatorami obozu szkoleniowo-wypoczynkowego dla 50 członków młodzieżowych drużyn pożarniczych OSP z terenu Powiatu Płockiego, w okresie od 7 – 21 sierpnia 2009 r. w Stanicy Harcerskiej ZHP w Gorzewie, gm. Gostynin.
Odpłatność za udział jednej osoby w obozie wynosi 100zł.
          W programie obozu przewiduje się realizację programu szkolenia członków MDP OSP a także wiele ciekawych propozycji wypoczynku wśród nich wycieczkę do Płocka i Torunia. Ponadto uczestnicy otrzymają koszulki strażackie. W obozie mogą uczestniczyć dziewczęta i chłopcy członkowie MDP OSP (obowiązkowe ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków), którzy zostaną zgłoszeni przez swoje macierzyste OSP za pośrednictwem Zarządów właściwych terenowo Oddziałów Gminnych i równorzędnych Związku OSP RP.
           Termin zgłoszenia telefonicznego do Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Płocku pod numer (0-24) 267 67 13 , upływa z dniem 21 lipca 2009 r., po czym zostaną rozdane karty kwalifikacyjne uczestnika obozu, które należy wypełnić według ilości uzyskanych miejsc dla gminy do dnia 31 lipca 2009 r. wraz z dowodem wpłaty za udział w obozie. Przy typowaniu należy uwzględniać zaangażowanie w pracy na rzecz OSP, udział w zawodach pożarniczych , OTWP i inne. Kadrę obozu zabezpiecza Komendant Miejski PSP w Płocku.
            Wszelkie informacje można uzyskać pod numerem tel. (0-24) 267 67 13.
           Opłaty należy dokonać zbiorczo z terenu gminy na numer konta bankowego:
           Bank Milenium S.A. 82116022020000000132834329 z dopiskiem obóz MDP
Advertisement
Advertisement