Informacja PDF Drukuj E-mail
poniedziałek, 18 lipca 2016
Na podstawie art. 3, ust. 2, pkt 9, lit. c) ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 250) informujemy, że osiągnięty przez Gminę Bulkowo w 2015 r. poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania wynosi 0 %, natomiast poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła  wynosi 43,3 %.

Advertisement
Advertisement