Numery tel. w UG Bulkowo
Wykaz pracowników oraz numery telefonów w Urzędzie Gminy Bulkowo PDF Drukuj E-mail
piątek, 01 kwietnia 2016

 

                                          Godziny pracy:

                               poniedziałek-środa 7.15-15.15
                                       czwartek 8.00-17.00
                                         piątek 8.00-15.00

                  (24) 265 20 13, 265 20 41, 265 23 48, 265 23 50

 


Lp

Imię i Nazwisko

Stanowisko

Nr pokoju

Nr telefonu

Adres poczty elektronicznej

URZĄD GMINY BULKOWO

1

Gabriel Graczyk

Wójt Gminy

 

wew. 19

2

Tomasz Kolczyński

Sekretarz Gminy- Kierownik Referatu Planowania, Rozwoju i Spraw Administracyjnych

pok. 11

wew. 15

3

Iwona Kamińska

Inspektor ds. kadr i ewidencji gospodarczej

pok. 21

wew.24

4

Maria Barbara Jakubiak

Inspektor ds. rolnych i gospodarki nieruchomościami

pok. 20

wew.23

5

Elżbieta Brzuziewska

Inspektor ds. inwestycji i zamówień publicznych

pok. 20

wew. 22

6

Hanna Włodarska

Inspektor ds. oświaty i sportu, Pełnomocnik Ochrony Informacji Niejawnych

pok. 9

wew. 17

7

Alina Borzewska

Inspektor ds. obywatelskich, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego

pok. 14

wew. 21

8

Piotr Banaś

Podinspektor ds. informatycznych i organizacyjnych

pok. 18

wew. 29

 

9

Aleksandra Kasztelan

Podinspektor ds. rozwoju, planowania przestrzennego i ochrony środowiska

pok. 19

wew.18

10

Marlena Piątkowska

Podinspektor ds. administracyjnych, zdrowia i kultury

pok. 19

wew. 19

11

Dariusz Kowalewski

Inspektor ds. obsługi Rady Gminy, archiwista zakładowy

pok. 18

wew. 29

12

Wioleta Pacholska

Młodszy referent ds. projektów unijnych

pok. 9

wew. 25

13

Bartosz Wójtewicz

Młodszy referent ds. kancelaryjno-biurowych

pok.10

wew.20

14

Piotr Woźniak

Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego (1/4 etatu)

pok. 14

wew. 16

15

Robert Wiśniewski

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego,

Koordynator GKRPA

pok. 14

wew. 16

16

Piotr Skorupski

Młodszy referent ds. informacji i promocji

pok. 7

wew. 12

17

Teresa Szymczak

Skarbnik Gminy- Kierownik Referatu Finansowego

pok. 17

wew.11

18

Alina Strzelczak

Inspektor ds. księgowości budżetowej

pok. 17

wew.11

19

Aneta Chmielewska

Inspektor ds. księgowości budżetowej

pok. 17

wew. 11

20

Jolanta Stanisławska

Podinspektor ds. księgowości podatkowej

pok. 23

wew. 14

21

Marzena Warda

Inspektor ds. księgowości podatkowej

pok. 23

wew. 14

GOSPODARKA KOMUNALNA PRZY URZĘDZIE GMINY BULKOWO

1

Sławomir Opała

Kierownik Gospodarki Komunalnej

pok. 12

wew. 27

2

Piotr Woźniak

Inspektor ds. drogowych

pok. 7

wew. 12

3

Piotr Kaźmierowski

Inspektor ds. biurowych

pok. 7

wew.12

4

Renata Frankiewicz

Podinspektor ds. utrzymania czystości i porządku

pok. 7

wew. 30

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W BULKOWIE

1

Aniela Kopaczewska

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

pok. 5

wew. 26

2

Małgorzata Kowalska

Specjalista ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego

pok.4

wew. 31

3

Joanna Kiełpińska

Specjalista pracy socjalnej

pok. 4

wew. 13

4

Anna Jarocka

Specjalista pracy socjalnej

pok. 4

wew. 13

5

Beata Fortas

Specjalista pracy socjalnej

pok. 4

wew. 13

Program "Rodzina 500 plus".

1.

Izabela Zuchora

Referent ds. świadczeń wychowawczych

pok. 5

wew. 31

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W BULKOWIE

1.

Natalia Maćkiewicz

Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej

24 265 20 88

2.

Magdalena Warda

Starszy bibliotekarz GBP

24 265 20 62

3.

Anna Józwik

Starszy bibliotekarz FILIA W BLICHOWIE

24 265 13 91

4.

Monika Kowalska

Bibliotekarz
FILIA W NOWYCH ŁUBKACH

24 265 15 65

 

 

Czytaj całość...
Advertisement
Advertisement