Numery tel. w UG Bulkowo
Wykaz pracowników oraz numery telefonów w Urzędzie Gminy Bulkowo PDF Drukuj E-mail
piątek, 01 kwiecień 2016

Godziny pracy:
poniedziałek-środa 7.15-15.15
czwartek 8.00-17.00
piątek 8.00-15.00

(24) 265 20 13, 265 20 41, 265 23 48, 265 23 50

Lp

Imię i Nazwisko

Stanowisko

Nr pokoju

Nr telefonu

Adres poczty elektronicznej

URZĄD GMINY BULKOWO

1

Gabriel Graczyk

Wójt Gminy

 

wew. 19

2

Tomasz Kolczyński

Sekretarz Gminy- Kierownik Referatu Planowania, Rozwoju i Spraw Administracyjnych

pok. 11

wew. 15

 

3

Iwona Kamińska

Inspektor ds. kadr i ewidencji gospodarczej

pok. 21

wew.24

 

4

Maria Barbara Jakubiak

Inspektor ds. rolnych i gospodarki nieruchomościami

pok. 20

wew.23

 

5

Elżbieta Brzuziewska

Inspektor ds. inwestycji

i zamówień publicznych

pok. 20

wew. 22

 

6

Hanna Włodarska

Inspektor ds. oświaty i sportu, Pełnomocnik Ochrony Informacji Niejawnych

pok. 9

wew. 17

 

7

Alina Borzewska

Inspektor ds. obywatelskich, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego

pok. 14

wew. 21

 

8

Piotr Banaś
 

Referent ds. informatycznych i organizacyjnych

 pok. 18

 wew. 29

 

9

Jolanta Stanisławska

Referent ds. rozwoju, planowania przestrzennego i ochrony środowiska

pok. 19

wew.18

 

10

Marlena Piątkowska

Młodszy referent ds. administracyjnych, zdrowia i kultury

pok. 19

wew. 19

 

11

Dariusz Kowalewski

Inspektor ds. obsługi Rady Gminy, archiwista zakładowy

pok. 18

wew. 29

 

12

Krzysztof Jakubiak

Młodszy referent ds. projektów unijnych

pok. 9

wew. 25

 

13

Bartosz Wójtewicz

Młodszy referent ds. kancelaryjno-biurowych

pok.10

wew.20

 

14

Piotr Woźniak

Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego (1/4 etatu)

pok. 14

wew. 16

 

15

Robert Wiśniewski

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego,

Koordynator GKRPA

pok. 14

wew. 16

16

Piotr Skorupski

Młodszy referent ds. informacji i promocji

pok. 7

wew. 12

 

17

Teresa Szymczak

Skarbnik Gminy- Kierownik Referatu Finansowego

pok. 17

wew.11

 

18

Alina Strzelczak

Inspektor ds. księgowości budżetowej

pok. 17

wew.11

 

19

Aneta Chmielewska

Inspektor ds. księgowości budżetowej

pok. 17

wew. 11

 

20

Barbara Świtkiewicz

Inspektor ds. księgowości podatkowej

pok. 1

wew. 14

 

21

Marzena Warda

Inspektor ds. księgowości podatkowej

pok. 1

wew.14

 

GOSPODARKA KOMUNALNA PRZY URZĘDZIE GMINY BULKOWO

1

Sławomir Opała

Kierownik Gospodarki Komunalnej

pok. 12

wew. 27

 

2

Piotr Woźniak

Referent ds. drogowych

pok. 7

wew. 12

3

Piotr Kaźmierowski

Referent ds. biurowych

pok. 7

wew.12

4

Renata Frankiewicz

Referent ds. utrzymania czystości i porządku

pok. 7

wew. 30

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W BULKOWIE

1

Aniela Kopaczewska

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

pok. 5

wew. 26

 

2

Małgorzata Kowalska

Referent ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego

pok.4

wew. 31

 

3

Joanna Kiełpińska

Specjalista pracy socjalnej

pok. 4

wew. 13

4

Anna Jarocka

Specjalista pracy socjalnej

pok. 4

wew. 13

5

Beata Fortas

Specjalista pracy socjalnej

pok. 4

wew. 13

Program "Rodzina 500 plus".

1.

Izabela Zuchora

 

pok. 23

 

24 369 86 76

 

2.

Katarzyna Sobiecka

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W BULKOWIE

1.

Natalia Maćkiewicz

Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej

24 265 20 88

2.

Magdalena Warda

Starszy bibliotekarz GBP

24 265 20 62

3.

Anna Józwik

Starszy bibliotekarz

FILIA W BLICHOWIE

24 265 13 91

4.

Monika Kowalska

Bibliotekarz

FILIA W NOWYCH ŁUBKACH

24 265 15 65

Advertisement
Advertisement